Akademický malíř

Václav Matějíček

(*1941 Lipník nad Bečvou - †2002 Přibyslav)

vyrůstal v poměrech, které provázely časté existenční nejistoty. Po dokončení studia na soustružnickém učilišti krátce pracoval ve Vítkovických železárnách, odkud odešel do ostravského dolu Hlubina. Následující dva roky byl zaměstnán jako malíř kulis v ostravském divadle Z. Nejedlého, odkud odešel roku 1966 na AVU do atelieru figurální malby prof. K. Součka (grafická technika doc. J. John). Profesionálnímu školení předchází vlastní dlouhodobá tvorba, která v konfrontaci s vlivy průmyslového prostředí míří k podstatě zobrazované skutečnosti a jejímu hlubokému vnitřnímu přehodnocení. Studium ukončil roku 1972. Václav Matějíček se věnoval figurální malbě a volné grafice. Uplatňoval grafické techniky leptu, akvatinty, barevného hlubotisku aj. Velkou roli ve většině obrazů z pozdního období hraje (ženská) figura, která je vždy prototypem reálné postavy z bohatého rejstříku autorových portrétních studií. Nejčastěji čerpal malíř inspiraci u svých čtyř dcer. I přes některá odbočení za účelem zkoumání technických a technologických možností v malbě a grafice, ale především tříbení názorových přístupů, směřuje nakonec tvorba Václava Matějíčka k dílu, které nemá být nikdy pouhým zobrazováním, ale výpovědí a vyznáním. Jeho důležitou částí je duchovní podstata malby, ve které autor zachycuje přítomnost víry a pokory a tím chápe a přetváří svět věcí a bytostí způsobem sobě vlastním.

 

Samostatné výstavy:
1974 – Galerie Zlatá lilie, Praha (také 1981 a 1986)
1983 – Galerie Zlatá ulička, Praha
1985 – Galerie Studio Recklinghausen, Německo
1987 – Art Center Pacific Grove, USA
1991 – Galerie Gong, Praha
1995 – Galerie Zlatá kotva, Praha
1996 – Galerie Michael, Praha
1996 – Galerie Domino, Praha
1998 – Divadelní galerie Uherské Hradiště
1998 – Galerie Studna, Liberec
2001 – Galerie Domino, Praha

 

Kolektivní výstavy:
1971 – Mánes, Praha – Portrét
1972 – Galerie U Řečických, Praha – Mladí výtvarníci
1973 – Galerie U Řečických, Praha – Lidé a město
1976 – GVU, Olomouc – Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba 1984 – Galerie Orgando, Beluno ( Itálie ) – Grafika
1988 – Bruselský pavilon, Praha – Salon pražských výtvarných umělců
1989 a 1993 – Mánes, Praha – Současná česká grafika
1993 – Mánes, Praha – Inter Kontakt Grafik
Autor je zastoupen v mnoha soukromých sbírkách v České republice a zahraničí. Např: Německo, Itálie, USA, Japonsko, Austrálie, Jižní Korea.